Үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээний мэргэжлийн компани

Тэргүүн туршлага

Бидний тухай

Ньюком Проперти ХХК (цаашид бид эсвэл компани гэх) нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хөрөнгө оруулалт болон хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Ньюком Группийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2005 онд байгуулагдсан компани юм.

360+
Компанийн ажилтнуудын тоо
18
Үйлчилгээ үзүүлж буй обьект
335,700
Аваар осолгүй хүн цаг
100%
Сэтгэл ханамж

Цогц, мэргэшсэн үйлчилгээ

Бид хөрөнгийн менежментийн мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор болон сонголттойгоор улаанбаатар хот болон орон нутагт үл хөдлөх хөрөнгийнхөө үнэ цэнийг урт хугацаанд хадгалах, нэмэгдүүлэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хөрөнгө оруулагчид болон хувь хүмүүст санал болгодог. Манай компани өөрийн бизнесийг дор дурьдсан чиглэлүүдээр явуулж байна. Үүнд:

Түрээсийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Нэмэлт үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Төслийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн сургалт үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж, бодис материалын борлуулалт

Дэлгэрэнгүй