ТҮРЭЭСИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Бид үйлчлүүлэгчдийхээ бизнесийн нэр хүндийг өсгөж ая тухтай, тохилог орчинд үйл ажиллагаагаа явуулах бүрэн боломжийг хангасан оффис, худалдаа үйлчилгээний талбайн түрээсээр үйлчилдэг ба өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хот болон орон нутагт нийт 20'000 орчим м.кв талбайд худалдаа, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай барилгуудыг гадаад дотоодын нэр хүнд бүхий томоохон байгууллагуудад түрээслүүлэн, тэдний тав тух, хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан цогц үйлчилгээгээ үзүүлж байна.

Мөн бид түрээсийн менежменттэй холбоотой хөрөнгө оруулагчдад зориулсан бүх төрлийн зөвөлгөө үүнд харилцагчийн менежмент, гэрээний менежмент, болон төлбөр тооцоо, санхүүгийн менежментийн үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.