Төслийн менежмент

Орчин үеийн техник технологи, шийдлүүдийг хослуулсан оффис худалдаа үйлчилгээний цогцолборын төлөвлөлт, барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Бид одоогоор Улаанбаатар хот болон Дархан хотод үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалтыг хөгжүүлэн, орчин үеийн шаардлага хангасан дата төв барьж байгуулах амжилттай гүйцэтгэсэн. Мөн бид Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум дахь 50МВ хүчин чадал бүхий “Цэций” салхин цахилгаан станц, Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд мөн 50 МВ хүчин чадалтай “Сайншанд” салхин цахилгаан станцын ажилд турбины суурь цутгалтын ажлыг гүйцэтгэж, төслийн талбай дахь кэмпийн үйл ажиллагааг хариуцан ажилласан.