Professional real estate service company

Цогц, мэргэшсэн үйлчилгээ

Бид хөрөнгийн менежментийн мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор болон сонголттойгоор улаанбаатар хот болон орон нутагт үл хөдлөх хөрөнгийнхөө үнэ цэнийг урт хугацаанд хадгалах, нэмэгдүүлэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хөрөнгө оруулагчид болон хувь хүмүүст санал болгодог. Манай компани өөрийн бизнесийг дор дурьдсан чиглэлүүдээр явуулж байна. Үүнд:

Түрээсийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Нэмэлт үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Төслийн менежмент

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн сургалт үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй

Цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж, бодис материалын борлуулалт

Дэлгэрэнгүй