Skip links

20+ жилийн туршлага

Хөрөнгийн менежментийнцогц үйлчилгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг бий болгоно.

Түрээсийн менежмент

Оффис, худалдаа үйлчилгээний талбайн түрээс, гэрээний менежментийн үйлчилгээ

Хөрөнгийн менежмент

Барилга үл хөдлөхийн ашиглалт, хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээ

Барилгын төслийн менежмент

Барилга угсралт, төслийн менежмент, инженеринг хяналтын үйлчилгээ .

Хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээ.

Барилгын ашиглалт, цэвэрлэгээ, хөрөнгийн менежментийн цогц үйлчилгээг бид үзүүлнэ.

“Ньюком Проперти” ХХК нь “Ньюком групп”-ийн үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээний менежементийг хариуцан гүйцэтгэх зорилготой анх 2005 онд байгуулагдсан.

Бид 2016 оноос дараах олон улсын стандартуудыг хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээндээ үе шаттайгаар нэвтрүүлэн 2021 оноос эдгээр стандартыг нэгтгэн "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо"-г үйлчилгээндээ мөрдөж байна.

Өнөөдөр бид зөвхөн Ньюком Группийн компаниуд төдийгүй гадны томоохон байгууллага, объект, хувь хүмүүсийг хамарсан үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн болон түрээсийн иж бүрэн цогц үйлчилгээг явуулж байна.

Бидний төслүүд

Дараах дэд бүтэц, эрчим хүч, харилцаа холбоо, ложистик дэд бүтцийн төслүүдэд EPC ерөнхий гүйцэтгэгч, барилга угсралтын менежментийн гэрээгээр ажилласан.

Цэций салхин цахилгаан станц

Мобиком Дата төв – TCBII

18+
Томоохон обьект
80
Жижиг салбар, нэгж
180'000 м2
Үйлчилгээ үзүүлж буй талбай
Олон улсын стандарт

Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо

Бид 2016 оноос дараах олон улсын стандартуудыг хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээндээ үе шаттайгаар нэвтрүүлэн 2021 оноос эдгээр стандартыг нэгтгэн "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо"-г үйлчилгээндээ мөрдөж байна.

2016
MNS  ISO 9001:2016

MNS ISO 9001:2016

Чанарын менежментийн тогтолцоог 2016 онд нэвтрүүлэв.

2021
MNS ISO 45001:2018

MNS ISO 45001:2018

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог 2021 онд нэвтрүүлэв.

2018
MNS ISO 14001:2016

MNS ISO 14001:2016

Байгал орчны менежментийн тогтолцоог 2018 онд нэвтрүүлэв.